Syirik Asghar Yang Sering Kita Lakukan

Syirik Asghar Yang Sering Kita Lakukan
Syirik Asghar Yang Sering Kita Lakukan


Bismillah . .
Syirik merupakan salah satu Dosa Besar. Dan bisa dibilang Syirik ialah Dosa Besar yang paling BESAR.
Syirik sendiri dibagi menjadi 2, yaitu :
1. Syirik Akbar
Merupakan perbuatan Syirik yang dapat membuat pelakunya keluar dari Islam. Alias menjadi Kafir. Walaupun perbuatannya merupakan Kekufuran. Namun orangnya tidak serta merta kita Kafirkan. Yang berhak mengkafirkan orang tersebut ialah Ulama setelah datangnya Hujjah dan persyaratan lainnya. Kita boleh mengkufurkan perbuatannya, namun tidak boleh asal mengakfirkan pelakunya.
Contoh Syirik Akbar ialah : Menyekutukan Allah dengan sesembahan lain, semisal Berhala, Kyai, Kuburan, Roh orang mati dan lain sebagainya.
2. Syirik Asghar
Merupakan perbuatan Syirik yang tidak membuat pelakunya menjadi Kafir. Namun tetap mendapat ancaman keras dari Allah di Neraka. Perbuatnnyapun tetepa saja tergolong Kekufuran dan termasuk Dosa Besar.
Syirik Ahgar ini sangatlah berbahaya. Itu dikarenakan kita sering tidak merasakan perbuatannya. Sering kita melakukan Syirik Asghar, namun kita tidak sadar jika yang kita lakukan itu ialah Syirik Asghar yang Dosanya sangat BESAR.
Allah SWT berfirman :
“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.” (Al Baqarah [2]: 22)
Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma yang sangat luas dan mendalam ilmunya menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan,”Yang dimaksud membuat sekutu bagi Allah (dalam ayat di atas, pen) adalah berbuat syirik. Syirik adalah suatu perbuatan dosa yang lebih sulit (sangat samar) untuk dikenali daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam.”
Yang bisa kita lakukan jika pernah ataupun sering melakukan Syirik Ahgar tersebut ialah banyak-banyak betaubat kepada Allah SWT. Walaupun sebelumnya kita tidak mengetahuinya, tetap saja kita masuk ke dalam orang-orang Musyrikin. Seperti Bangsa Arab Jahiliyah, walaupun mereka tidak mengetahui perbuatan mereka adalah Syirik. Namun Allah tetap menyebut mereka sebagai kaum Musyrikin.
Maka dari itu perlu kita kenali Berbagai Hal Syirik Ashgar yang sebenarnya kita sering melakukannya. Misal :
1. Bersumpah Kepada Selain Allah
Nabi Muhammad SAW bersabda :
”Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kekafiran atau kesyirikan.” (HR. Tirmidzi dan Hakim dishahihkan Syaikh Al Albani dalam Shohihul Jaami’)
Kita sering tidak merasakan ataupun tidak sadar bahwa kita melakukan r. Misal saja dengan bersumpah dengan Nama selain Allah atau dengan Nama Makhluk CiptaanNya.
Misal :
"Demi Kehormatanku. Aku Berjanji akan Bersungguh-sungguh . . "
"Demi Kamu Aku rela kehujanan . . "
"Demi Langit Dan Bumi. Akan ku kejar kau sampai ke ujung dunia."
Kita harus berahati-hati dengan sumpah-sumpah seperti itu. Karena kita akan tergolong ke dalam orang yang berbuat Syirik Ashgar. Apalagi jika hal tersebut terus-menerus dilakukan dan sudah kita maklumi, maka kita bisa terjerumus ke dalam Syirik Akbar.
Kita hanya diperbolehkan bersumpah dengan Nama Allah. Dan dilarang dengan Nama ciptaanNya. Yang boleh bersumpah dengan ciptaanNya hanyalah Allah sendiri.
2. Mencela Nasab
Yaitu dengan mencela orang tua ataupun keturunannya. dengan mencela ayah kandung teman ataupun keluarga lainnya. Yang memang sering atau pernah dilakukan oleh sebagian besar penduduk di negeri ini.
3. Riya'
Ialah perbuatan di mana kita melakukan Ibadah hanya untuk dipuji ataupun disanjung oleh orang lain. Kita berniat ibadah untuk orang lain atau hal lain bukan untuk Allah. Hal seperti dapat menjerumuskan kita ke dalam Syirik Ashgar. Kita memang diperbolehkan untuk mengharap lain, namun jangan sampai melebihi niat kita untuk Allah.
Dan tentunya masih ada banyak lagi Syirik Ashgar yang sering dilakukan seseorang. Kita hanya mampu bertaubat jika kita pernah melakukan hal tersebut.
'Afwan jika kurang banyak dan kurang lengkap.
Semoga kita dijauhkan dari segala perbuatan dosa,
Ingatlah saya jika ada yang salah.
Jazakumullahu Khairan.
Penulis : Sofian Slamet Utomo
Previous
Next Post »